29-es számú Napköziotthonos Tagóvoda

" Életed öröme a gyermek, Virág, kit a tavaszi rét termett, Ha elõször szólít puha szóval, Úgy véled a fülemüle szólal. " (AaliTokambajev)

Bemutatkozunk

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttmûködve, az életkori sajátosságokat figyelembe véve segítjük elõ a gyermeki személyiség fejlõdését, kibontakozását. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk, hogy játszva tanuljanak.Termeink tágasak, otthonosak, két óvodai csoportban, egyenként 25 fõs gyermeklétszámmal folyik az oktatás.
Csoportjaink: . BÓBITA CSOPORT, . PILLANGÓ CSOPORT
A nevelõ - oktató munkát négy magasfokú szakképzettzettséggel rendelkezõ óvodapedagógus látja el, akik folyamatosan törekszenek a szakmai megújulásra.
Óvodánk a Babe?s - Bolyai Tudományegyetem tanítóképzõ fakultásának gyakorló - óvodája. Pedagógusaink tehát az év során gyakorlatvezetõ pedagógusok is, folyamatosan követik a legújabb változásokat, munkájuk soránk a legmodernebb módszereket a hagyományos pedagógia eszközeivel kombináltan alkalmazzák.
Nevelõ munkájukbans egítõtársak a szakképzett dajkák, akik a gondozás és egészséges életvitelre nevelésben, a szokások rögzítésében hatékonyan együttmûködnek velük.
Az intézménykhez tartozik egy tágas udvar, mely egy, a gyermekek mozgásigényét kielégítendõ , korszerû, európai normák szerint készült csúszdávalvan felszerelve.

Óvónõk

 • Boitor Nóra - óvónõ
 • Kukta Annamária- vezetõ óvónõ, munkaközösség vezetõ
 • Makranczi Erika - óvónõ
 • Orosz Júlia - óvónõ
 • ....ugrás a menühöz

  Cím:

  Szatmárnémeti, str. 1Decembrie1918 Nr.15,
  E-MAIL: kolcseyovoda@yahoo.ro,
  Tel: 0261-750979

  Beiratkozás az óvodába

  CÍM: Szatmárnémeti, Mihai Eminescu utca 1 szám,
  E-MAIL: kolcseyferenc@rocketmail.com
  Tel: 0261-711929

  Elsõ szakasz - újrairatkozás: 2016 május 4 - 2016 május 20, 8-12 és 14-16 óra között
  Az óvodai iratkozás elsõ szakaszában újra be kell iratni mindazokat a gyerekeket, akik már az óvodába járnak.
  Második szakasz - beiratkozás a szabadon maradt helyekre: 2016 május 23 - 2016 június 10, 8-12 óra között. Szabad helyek: kiscsoport: 15 hely, nagycsoport: 2 hely
  Beiratkozáshoz szükséges papírok:

 • Típuskérvény
 • Gyerek születési bizonyítványa eredetiben és másolatban
 • Szülõ személyi ígazolványa eredetiben és másolatban
 • Általános és specifikus kritériumokat igazoló iratok
 • Az Oktatási Minisztérium 3311/26.04.2016 átirata és a 1252/2012 es Kormányhatározat alapján a szabad helyekre kiscsoportba felvehetõk a két éves kort betöltött gyerekek is (csak amennyiben maradt szabad hely a kiscsoportban). Túljelentkezés esetén a minisztérium által meghatározott általános, illetve az intézmény által meghatározott speciális kritériumok szerint írjuk be a gyerekeket. Általános kritériumok:
  1. Árva (mindkét szülõ elhunyt)/állami gondozott.
  2. Félárva.
  3. Az intézménybe jár testvére.
  4. Orvosi igazolással alátámasztott fogyatékosság (grad de handicap).
  Speciális kritériumok:
  1. A lakcímük a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium körzetébe tehetõ.
  2. A szülõ munkahelye az intézmény körzetében található.
  3. Ha a szülõ, vagy nagyszülõ a tanügy alkalmazottja.
  4. Ha a szülõ, vagy hivatalos gyám egyedüli csaladfentatrtó.
  5. Ha a szülõk, a nagyszülõk, testvérek a tanintézmény hallgatói/diákjai voltak.
  Pataki Enikõ
  Igazgató
  Beiratkozás az iskola székhelyén: Mihai Eminescu utca 1 szám
  Tel: 0261-711929

  ....ugrás a menühöz

  Tevékenységek

  Elveink :

  1. nevelés- és gyermekközpontú iskolai életmódra felkészítõ óvoda minõségi megvalósítása;
  2. ingergazdag környezet megteremtése;
  3. egyéni sajátosság, fejlõdési ritmus figyelembe vétele;
  4. a gyermekek jogainak tiszteletben tartása;
  5. a családdal való hatékony együttmûködés;
  A mese, vers, ének, ábrázolás, matematika, környezetismeret, testnevelés területeit egymással összefüggésben, egy témakör köré csoportosítva tapasztalják meg, és élik át gyermekeink. Az ismeretek megszerzésénél a sokféle tevékenységi formát, cselekedtetést részesítjük elõnyben, így a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye segíti gyermekeinket környezetünk teljesebb megismerésében. Valljuk, hogy ebben az életkorban a gyermek számára a legfejlesztõbb tevékenység a játék, amely egyben örömforrás is. Ehhez kötelességünk minden olyan feltételt megteremteni, és biztosítani, amelynek segítségével a játékban rejlõ fejlesztési lehetõség megvalósulhat. Célkitûzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény mûködtetése, a gyermeki személyiség olyan szintû kibontakoztatása, amelyre építeni lehet a késõbbi életszakaszokban is. Célunk, hogy tudatos, tervszerû munkával tudjuk fejleszteni a gyermekekben azokat a szociális és értelmi képességeket, amelyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést.
  Legalapvetõbb módszereink a napi közvetlen kapcsolattartás, fogadó-óra, szülõiértekezlet, nyílt óvodai ünnepélyek, rendezvények, kirándulások.

  NYITVATARTÁS:6.00 óra - 17.00 óra között

  NAPI PROGRAM:

  1. 8.00 - 9.00 szabad tevékenységek, játékok;
  2. 9.00 - 9.30 reggeli;
  3. 9.30 - 11.30 tapasztalati területek szerinti tevékenységek
  4. 11.30 - 12.30 szabad tevékenységek,játékok
  5. 12.30 - 13.00 ebéd;
  6. 13.00 - 15.00 pihenés;
  7. 15.00 - 17.00 játék, kiegészítõ foglalkozások.
  .....ugrás a menühöz

  Csoportok bemutakozasa

  Kiscsoport

  Ovonenik: Julcsi es Erika

  Nagycsoport

  Ovonenik: Aniko es Nora

  .....ugrás a menühöz