>

Beiratkozás előkészitő osztályba


AZ ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLYBA FELVETT GYEREKEK NÉVSORA

1 BARNA ZSÓFIA
2 BODOKI MARK TIBOR
3 COCIS VIKTÓRIA ALEXA
4 CSEHI ARPAD
5 CSIRAK VIKTÓRIA BARBARA
6 ERDEI REGINA
7 FILEPP ÁDÁM
8 FÜLÖP GELLÉRT
9 GALAMBOS PETRA
10 HUDÁK BENCE
11 ISTVÁN ÁDÁM
12 JANKÓ SZÉP VIOLA ZSELYKE
13 JUHÁSZ JÁZMIN TITANILLA
14 KISS DOMINIK
15 KOVACS SZÓFIA
16 KŐVARI VIRÁG DÓRA
17 KUN ROBERTA ZITA
18 MAGYARI SZIDÓNIA TIMEA
19 MAIORCIAC PETRA
20 MAKOVE FANNI JAZMIN
21 MÁRTON BOTOND
22 MOHÁCSI RÉKA
23 NAGY DOROTTYA
24 NAGY MILÁN
25 NEMES DÁVID
26 OROSZ VIKTÓRIA
27 OROSZ ZALAN
28 PRISTOPAN DAVID
29 RACZKEVI DORA KRISZTINA
30 SIMONOVICS BALAZS
31 SIPOS TAMARA ESZTER
32 STÂNGEREAN FÁBIÁN ÁRMIN
33 SZABO ALEXANDRA
34 SZEGEDY SZABOLCS
35 TOTH BLANKA
36 VARADI ZSÓFIA

BEIRATKOZÁS AZ ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLYBA

Beiratkozási időszak 2017.02.27 - 2017.03.16

ÓRAREND


Hétfő 8 - 19
Kedd 8 - 16
Szerda 8 - 19
Csütörtök 8 - 16
Péntek 8 - 16

BEPILLANTÓ - Nyílt nap az előkészítő osztályba iratkozók számára

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium március 1-jén, szerdán, 17 órától nyílt napot szervez leendő előkészítős gyerekek és szüleik számára.
A nyílt nap során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó munkába, megismerhetik az előkészítő osztály sajátos programját, tantervi követelményeit, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó módszereket.
Bemutatkozik Szőke Réka, a szeptemberben induló előkészítő osztály tanítónője. Játékos ismerkedésre, kézműves foglalkozásra várja a gyermekeket és a szülők kérdéseire is válaszolni fog majd.
Az esemény helyszíne a Főgimnázium ebédlője, valamint az előkészítő osztály terme.


Beiratkozási kisokos - Amit az előkészítőosztályba való beiratkozásról tudni kell

- az Oktatási Minisztérium által kidolgozott Módszertan alapján-

Kik irakozhatnak előkészítő osztályba?
•    Előkészítő osztályba iratkozhatnak mindazok a gyerekek, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a hat évet.
•   Azon  gyerekek , akik a hat évet 2016. szeptember 1.-december 31. között töltik be két lehetőség közül választhatnak:
          1. - Beiratkozhatnak előkészítő osztályba, ennek azonban feltétele egy, az iskolaérettséget vizsgáló, pszichoszomatikus felmérésen való részvétel. Ennek eredményét írásban közlik a szülőkkel.
Amennyiben a felmérés eredménye ezt lehetővé teszi, jelentkezhetnek a beiratkozásra az iskoláknál, de magukkal kell vinniük a felmérés eredményét igazoló papírt.
Amennyiben a felmérés eredménye azt jelzi, hogy a gyermek nem iskolaérett, az óvoda nagycsoportjába írható be. A felmérés eredménye NEM óvható meg.
Az iskolaérettséget vizsgáló helyszíneket az oktatási intézményekben és a megyei tanfelügyelőségek honlapjain is közlik.
Az iskolaérettség vizsgálata szülői kérésre történik, a CJRAE/CMBAE számára leadott típuskérvény alapján.
-  A másik lehetőség, hogy a gyerekek továbbra is az óvodában maradnak, a nagycsoportba iratkoznak. Ez esetben természetesen nem kell részt venniük az iskolaérettségi vizsgálaton.
•    Azon gyerekek esetében, akik december 31. után töltik be a hat évet, az oktatási intézmények, illetve a tanfelügyelőségek tanácsadással szolgálnak a szülők számára, hogy a gyermek oktatási szükségleteit figyelembe véve hozzanak döntést. Ezen gyerekek esetében is kötelező az iskolaérettségi vizsgálat.

Az oktatási intézmény kiválasztása
•    Mindazon gyerekek, akik a körzetük szerint kijelölt iskolát választják, felvételt nyernek ezen iskolákba.
•    A megmaradt szabad helyekre az iskolák más körzetekhez tartozó gyerekeket is felvehetnek.
•   Túljelentkezés esetén az iskolák az általános és specifikus követelmények figyelembe vételével hagyják jóvá a beiratkozási kérvényeket. A specifikus követelményeket jóváhagyja a tanfelügyelőség jogásza is.
•    Ezeket a követelményeket, valamint az elfogadott igazoló dokumentumok listáját, minden iskola kifüggeszti, illetve közzéteszi honlapján.
•    Amennyiben az utolsó helyre, a kritériumok figyelembevételével, egy ikerpár egyik tagja kerül, a másik testvér automatikusan felvételt nyer.
•   Amennyiben a szülők nem a körzetük szerint kijelölt iskolába kívánják beíratni gyermeküket, a beiratkozási típusnyomtatványon bejelölhetnek egy olyan választási lehetőséget (opciót), mely szerint egyetértenek azzal, hogy amennyiben a választott iskolában, helyhiány miatt, kérvényüket visszautasítják, a gyermek a körzet szerint kijelölt iskolába iratkozzék. Ez esetben az informatikai rendszer az első beiratkozási szakaszban jóváhagyja a gyermek kérelmét a körzet szerinti iskolába való beírásra.
•    Ha a szülők nem jelölik be ezt az opciót, akkor, amennyiben a NEM körzethez tartozó iskolába, helyhiány miatt nem hagyják jóvá kérelmüket, a gyermek beíratása az első szakaszban megoldatlan marad, és a második beiratkozási szakaszon is részt kell vennie.
•    Az országos informatikai alkalmazás NEM teszi lehetővé, hogy egy gyermek több iskolába is beiratkozzék, tehát csupán egyetlen iskolában adható le a beiratkozási kérvény.
•    Az első beiratkozási szakasz lezártával közlik a szabadon maradt helyek számát, illetve a nem beiskolázott gyerekek névsorát.
•    Ezen gyerekek szülei új típusnyomtatványt töltenek ki, amelyen három iskolát jelölnek be, és az elsőnek bejelölt iskolában adnak le.
•   A második beiratkozási szakaszra csak azon iskoláknál lehet jelentkezni, ahol az első szakasz után maradtak szabad helyek.
•   Amennyiben a második szakasz után is marad beiskolázatlan gyerek,a tanfelügyelőségek összesíti és megoldja ezeket a helyzeteket.

.....ugrása menühöz

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium Körzete

•    Mihai Eminescu utca
•    Mircea cel Batran utca

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

•    Beiratkozási típuskérvény
•    A szülő személyi igazolványa és annak  másolata
•    A gyermek születési bizonyítványa és annak másolata
•   A lakcímet igazoló iratoknak a 97/2005 Sürgősségi kormányrendelet előírásainak kell megfelelniük ( a körzethez tartozók számára).
•   Amennyiben a gyermek 2017. szeptember 1.- december 31. között tölti be a hat évet szükséges az iskolaérettséget vizsgáló bizottság igazolása.
•    Elvált szülők esetén  atörvényszéki határozat (eredeti és másolat), amelyből kitűnik  a szülői felügyelet gyakorlásának módja, illetve kinél helyezte el a bíróság a gyermeket.
Az általános kritériumok igazoló iratai
•    lakcímet igazoló irat ( a szülő személyi igazolványa)
•    Rokkantsági fokot igazoló irat
•    Árva gyermek esetében szülő(k) halotti bizonyítványa (eredeti és másolat)
•    Állami gondozástigazoló irat
•     Iskolai igazolás( ha a  gyermek testvére ugyenebbe az iskolába jár).
.....ugrása menühöz

KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELKÉSZĺTŐ ÉS AZ I. OSZTÁLYBA VALÓ BEIRATKOZÁSHOZ 2017 - 2018 TANÉV

1. Magyar tannyelvű óvodába járt, ugyanis a felkészítő osztály programja az anyanyelvű óvodák programjára épül
2. A 29-es számú óvodába járt, amely intézmény a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumhoz tartozik, mint jogi személy.
3.A szülők /nagyszülők vagy a törvényes gyámja a tanügyben dolgoznak. Ezt az előnyt a közös munkaszerződés kitétele tartalmazza.
4. A szülők /nagyszülők / a törvényes gyám, iskolánk alkalmazottai.
5. A szülők ( törvényes gyám) iskolánk tanulói voltak.

A beiratkozás a kérelmező által benyújtott iratok alapján történik.
A specifikus kritériumok igazoló iratai
•    1→ Igazolás arról, hogy magyar tannyelvű óvodába járt
•    2→Igazolás arról, hogy a 29-es óvodába járt
•    3, 4→Munkahelyi igazolás (ha a szülő a tanügyben dolgozik, illetve, ha iskolánk   alkalmazottja.
•    5 → Érettségi diploma ( a középiskola elvégzését igazoló irat), ha a szülő iskolánk diákja volt.
....ugrás a menühöz