EDUGRAAL - Educative Gamified and recreative Adventures for alternative Learning

Erasmus + KA220-SCH- Cooperation Partnership in school education

Magyar cikkek

Karácsonyi játékosítás

A diákok érdeklődésének innovatív fenntartása az ünnepek idején A karácsonyi időszak nyüzsgésében, amikor a fények csillognak és a várakozás a levegőben vibrál, a pedagógusok innovatív módon igyekeznek a diákokat lekötni: a karácsonyi játékosítással. Ez az izgalmas módszer az oktatási feladatokat ünnepi kalandokká alakítja át, egy adag izgalmat és kreativitást csempészve az osztálytermekbe. A tipikus házi feladatok helyett, amelyek sok esetben egyhangúak, a pedagógusok olyan karácsonyi témájú feladványokat terveznek, amelyek megmozgatják a diákok fantáziáját. Az "elveszett ajándékok keresésétől" a téli történetek megalkotásáig minden feladat lehetőséget nyújt a karácsonyi hangulatra, és egyben a tanulásra is ösztönöz.

- A lapozgatós játékkönyvek eredete

Valószínűleg mindenki, aki az 1980-as és 1990-es években volt tinédzser, legalább egy játékkönyvet tartott a kezében. De azt aligha tudta, hogy mindössze néhány évvel a megjelenésük után már oktatási céllal tervezték őket! Egy olyan irodalmi műfajról beszélünk, amelyben a szöveg "egységekre osztott, és ezek végén különböző lehetőségek választásával, vagy matematikai rejtvények és találós kérdések megoldásával lehet továbblépni az olvasásban" (Treccani). Az olvasónak ezután az a "feladata", hogy folytassa a történetet, döntse el, hogyan fog végződni! A hagyományos regényektől eltérően a játékkönyv olvasása nem lineáris módon történik, lapról lapra haladva, hanem az olvasó döntéseitől függően ugrik egyik oldalról a másikra: akarsz-e beszélni a padon ülő férfival? A történet a 93. oldalon folytatódik. Akarod látni, ki rejtőzik az ajtó mögött? Lapozz az 58. oldalra.

- Játékkal a tanulás öröméért

Az utóbbi évek pedagógiai kutatásának egyik témája éppen a játékosítás lehetőségének bevezetése a tanulás segítésére. A játékok ugyanis olyan mechanizmusokat indítanak be az emberi viselkedésben, amelyek örömérzést okoznak, és motiválnak az adott tevékenység végrehajtására. A tanulás játékosítása vagy gamifikáció azt jelenti, hogy „kölcsönvesszük” a játékokból azokat a mechanizmusokat, amelyek a motiváció pozitív, ösztönző érzését kiváltják, azaz a játéktervezési elemeket nem játékkontextusban használjuk fel.

- Vakációs munkafüzetek: hogyan csempészhetünk játékosságot a nyári ismétlésbe?

Vakációs munkafüzetek, a hagyományos házi feladatok utánzatai? Az EduGraal projekt filozófiája az, hogy a tanulók motivációjának növelése érdekében játékosságot visz a tanulásba, és ez a megközelítés tükröződik a vakációs munkafüzetekben is. Azonban a játékos megközelítés ellenére ezek a munkafüzetek, akárcsak a házi feladatok, könnyen kényszernek tűnhetnek a tanulók számára.
Jógyakorlatok a vakációs munkafüzetek előnyeinek növelésére: Ahhoz, hogy elkerüljük az iskolai korlátozó sémák csapdáját, néhány jógyakorlat és a munkafüzetekkel kapcsolatos megfelelő hozzáállás alkalmazása nagyban hozzájárul a munkafüzetek előnyeinek növeléséhez. Íme néhány jógyakorlat, amelyet az EduGraal megközelítéséből inspirálódva érdemes szem előtt tartani.

- Átértékelt házi feladat a jobb tanulás érdekében

Egy nemrégiben, 2020-ban végzett tanulmány (Rodríguez et al., 2020) azt igazolja, hogy ha a tanulók meg vannak győződve arról, hogy a házi feladat elkészítése segíti őket a tanulásban, az nagyobb és minőségibb elkötelezettséget eredményez. Arra a következtetésre jutottak, hogy a házi feladatot nem szabad kizárólag kötelezettségként megközelíteni, mivel ez csak azérdeklődés és az elkötelezettség elvesztését eredményezi. A házi feladatokat tehát úgy kell újragondolnunk, hogy azok értelmesek, célszerűek, aktuálisak legyenek, és úgy legyenek kialakítva, hogy minden diák igényeinek megfeleljenek. A házi feladatnak azt kell éreztetnie velük, hogy van némi hatalmuk a tanulásuk felett, hogy motiválja őket a szabad választás lehetősége és a személyes véleménynyilvánítás, az érdekérvényesítés és a