Vizsgák, egységes felmérők:

NYOLCADIKOSOK ORSZÁGOS FELMÉRŐJE

letöltés: Vizsganaptár - képességfelmérő vizsga

FELVÉTELI 9.OSZTÁLYBA

A 2020- 2021 - es tanévben ÖT kilencedik osztályt szeretnénk indítani, a következő szakosításokkal:

 • Matematika-informatika, intenzív informatika:

  Az intenzív informatika szakosítás emelt informatika programozás óraszámot jelent, a diákok heti 1 informatika óra helyett heti 4 órában bővíthetik informatikai tudásukat. Ezekben az osztályokban első és második idegen nyelvet is heti két órában tanítunk.
 • Matematika-informatika/Természettudományok, intenzív angol nyelv:

  Az intenzív angol nyelvű informatika osztály emelt óraszámot jelent angol nyelvből,így diákjaink heti 2 óra helyett heti 4 órában sajátítják el a nyelvet. Ellenben az informatika programozás óra ezeben az osztályokban heti 1. Második nyelvként németet tanulnak heti 2 órában.
 • Természettudományok, intenzív angol nyelv:

  Az intenzív angol természettudomány szakon heti 4 óra angol és heti 2 óra német van.
 • Társadalomtudományok, bilingv:

  A társadalomtudomány szakon három lehetőség közül választhatnak: a kéttanyelvű (bilingv) osztály angol, illetve német változata, és az intenzív angol osztály. A kéttannyelvű (bilingv) osztály heti 6 angol/német órát jelent. Az angol feléhez szükséges megyei szintű felmérő nyelvvizsga, vagy nemzetközi nyelvvizsga, a német felében azonban kezdő szintről indul az oktatás, ezért nem szükséges nyelvvizsga. Az osztály mindkét fele tanul másodnyelvet is – az angol németet, a német angolt
 • Társadalomtudományok, intenzív angol nyelv:

  Az intenzív osztály heti 4 órában tanul angolt, heti 2 órában németet/franciát.

 • Minden osztályunkban csoportbontással oktatjuk az első nyelvet, a másodnyelv esetében csak a bilingv osztályoknál van csoportbontás.
  Vidéki diákjainknak bentlakást és étkezési lehetőséget kínálunk
  Szeretettel várjuk leendő IX. osztályos diákjainkat!

letöltés: Felvételi METODOLÓGIA

ÉRETTSÉGI

METODOLÓGIA:

KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁK

Különbözeti vizsgatárgyak a 2021-2022-es tanévre:

2020-2021 szakról 2021-2022 szakra Különbözeti
IX.E, IX.D Társadalom-tudomány- intenzív angol/bilingvX.B természet-tudomány-intenzív angol/informatika-intenzív angol informatika, matematika, fizika, kémia, biológia
IXB természettudomány-intenzív angolX.A Matem-informatika-intenzív informatika informatika
X.B Matem-informatika, intenzív angolXI.E Társadalomtudomány- intenzív angoltörténelem, földrajz, pszihológia
IX.B természettudomány-intenzív angolX.B Matem-informatika, intenzív angol
X.A Matem-informatika-intenzív informatikaXI.C természettudomány-intenzív angol angol
IX.D Társadalom-tudomány- bilingv németX.B természettudomány-intenzív angol informatika, matematika, fizika, kémia, biológia, angol
XI.B Matem-informatika, intenzív angolXII.F Társadalom-tudomány történelem, földrajz, szociológia, közgazdaságtan, rajz, ének, TIC (ECDL)
szakiskolaX.E Társadalomtudomány- intenzív angol/bilingv román, magyar, angol, francia, fizika, logika, ének, rajz, TIC
szakiskolaX.C Természettudomány-intenzív angol román, magyar, angol, francia, matematika, fizika, ének, rajz, TIC, informatika

különbözeti vizsgák követelményei

 • PSZICHOLÓGIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be
 • ENGLEZA intensiv - CLASA A X.E- profil științe sociale
 • Topics for ENGLISH Differential Exam Class – 10C - Teacher - Polacsek Annamária
 • INTENZIV INFORMATIKA osztályba, IX osztályt végzettek számára – különbözeti anyag
 • INFORMATIKA intenzív angol/természettudomány osztályba, IX osztályt végzettek számára – különbözeti anyag
 • TIC - Témakörök – különbözeti vizsga
 • TÖRTÉNELEM – KÜLÖNBÖZETI VIZSGA X.osztály - Muhi Csilla
 • TÖRTÉNELEM - KÜLÖNBÖZETI VIZSGA - IX. osztály, X. osztály - Prof. Csorján Árpád
 • FIZIKA - Különbözeti vizsga IX-ből X.-ik osztályba
 • KÉMIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be
 • BIOLOGIA - Különbözeti vizsga témák
 • SZOCIOLOGIA
 • LOGIKA
 • FÖLDRAJZ - Különbözeti vizsga - Földrajz, IX. osztály, X. osztály
 • A KÖZGAZDASÁGTAN KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI

A PSZICHOLÓGIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be

A SZEMÉLYISÉG SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE
A személyiség általános jellemzése
A temperamentum
A jellem
A képességek
Az intelligencia
A LELKI FOLYAMATOK ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜK
Az érzékelés és észlelés
A gondolkodás
A kreativitás
Az emlékezet
A motiváció

CLASA A X.E- profil științe sociale- engleză intensiv

GRAMATICĂ:
Modal verbs- present and past modals
Passive Voice- passive structures, passive with two objects, impersonal passive
Conditional Clauses – type 1,2,3
Wishes and regrets
Tenses- Present, Past and Future
Reported Speech- Imperative; statements; questions; special reporting verbs
TEMATICĂ:
Food
Moods and Feelings
Communication
Technology
Travelling and Tourism
Prof. Franczia Réka

Topics for English Differential Exam Class – 10C - Teacher - Polacsek Annamária

I. GRAMMAR
- ENGLISH TENSES
-CAUSATIVE
-PASSIVE VOICE
-REPORTED SPEECH
II.VOCABULARY
-FAMILY
-TRAVELLING
-ENTERTAINMENT
- III.WRITING
-INFORMAL LETTER
-REVIEW
IV. SPEAKING
-GENERAL QUESTIONS
-COMPARING PICTURES

IX osztályt végzettek számára, intenzív informatika osztályba – különbözeti anyag

TUDNI KELL a DIV és MOD szerepét:
- a MOD 10 --> megadja az a utolsó számjegyét
- a DIV 10 –> „levágja” az a utolsó számjegyét
- a MOD 2 = 0 –> az a páros szám
- a MOD 2 <> 0 –> az a páratlan szám
- !!! a DIV és a MOD csak egész számokon használható, valósakon nem
- a DIV b,vagy [a/b] –> a hányados egész része (pl. 9 DIV 4=2, 3 DIV 5 =0 )
- a MOD b –> osztási maradék (pl. 9 MOD 4=1, 3 MOD 5 =3 )
- ha a MOD b =0 –> az a szám osztható b-vel , vagy b osztója a-nak

ALAPALGORITMUSOK LISTÁJA
1. Természetes szám számjegyeivel kapcsolatos algoritmusok: szj:=szam mod 10;
1.a Számjegyek összege, szorzata, száma, legkisebb/legnagyobb számjegy
1.b Hátulról előre olvasott szám (tükör képzése), tükör-e a szám?
1.c Új szám alkotása bizonyos számjegyekből, sorrend marad az eredeti
2.Természetes szám osztóival kapcsolatos algoritmusok
2.aOsztók kiiratása, összege, száma összes osztó
2.bValódi osztók 1 és önmaga nélkül
2.c Tökéletes szám-e? nála kisebb osztók összege=szam
2.dPrím-e?
3. Fibonacci szám-e?
4. Két természetes szám Lnko, Lkkt (kivonással és osztással is –Euklidesz algoritmusa)
5. Prímtényezőkre bontás (hatványos alak)

Az egydimenziós tömb (vektor) - és rajta végezhető műveletek:
ALAP PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
- Összegzés

sum:=0; ciklusban... sum:= sum+szam; ....ciklusvége
- Megszámlálás
db:=0; ciklusban... db:= db+1; ....ciklusvége
- Eldöntés
van:=false;
- ciklusban... ha szam olyan akkor van:=true ; ....
ciklusvége(CV)
- Min/Max számolás
- Kiválogatás
k:=0; ciklusban
... if szam olyan then begin k:=k+1; X[k]:=szam;end;CV;
- Szétválogatás mint előbbi, de két vektorba teszi, egyikbe az olyat, másikba a többit
- Elem törlése, beszúrása vektorba
- Rendezési algoritmusok
--közvetlen cserével, (kiválasztásos)
for i:= 1 to n-1 do
for j:= i+1 to n do....
-- buborékos,
- Keresések (lineáris / bináris)
- Összefésülés
- Gyakoriságvektor (statisztika vektor)

IX osztályt végzettek számára, informatika intenzív angol/természettudomány osztályba – különbözeti anyag

TUDNI KELL a DIV és MOD szerepét:
- a MOD 10 --> megadja az a utolsó számjegyét
- a DIV 10 –> „levágja” az a utolsó számjegyét
- a MOD 2 = 0 –> az a páros szám
- a MOD 2 <> 0 –> az a páratlan szám
- !!! a DIV és a MOD csak egész számokon használható, valósakon nem
- a DIV b,vagy [a/b] –> a hányados egész része (pl. 9 DIV 4=2, 3 DIV 5 =0 )
- a MOD b –> osztási maradék (pl. 9 MOD 4=1, 3 MOD 5 =3 )
- ha a MOD b =0 –> az a szám osztható b-vel , vagy b osztója a-nak

ALAPALGORITMUSOK LISTÁJA
1. Természetes szám számjegyeivel kapcsolatos algoritmusok: szj:=szam mod 10;
1.a Számjegyek összege, szorzata, száma, legkisebb/legnagyobb számjegy
1.b Hátulról előre olvasott szám (tükör képzése), tükör-e a szám?
1.c Új szám alkotása bizonyos számjegyekből, sorrend marad az eredeti
2.Két természetes szám Lnko, Lkkt (kivonással és osztással is –Euklidesz algoritmusa)

Témakörök – különbözeti vizsga TIC

1.Microsoft Word:
- Karakterek formázása
- Bekezdések formázása
- Listák
- Beszúrások: táblázatok, alakzatok, képek, WordArt-ok, linkek, fejlécek, láblécek, oldalszámok, szimbólumok, vízjelek, oldalszegélyek, hátterek
- Oldalformázások: oszlopkra tördelés, papírméret, margók, oldalirány
2.Microsoft Excel:
- Táblázatok formázása: adattípusok, igazítások cellán belül, karakterformázások, szegélyek, hátterek
- Összeg-, átlag-, minimum-, maximumszámítás, megszámlálás, feltételes függvény használata
- Diagramok beszúrása és formázása
3.Microsoft PowerPoint
- Bemutatók készítése
- Beszúrások: diák, táblázatok, alakzatok, képek, diagramok, videók, láblécek, diaszámok, szimbólumok, diahátterek
- Áttűnések, animációk

TÖRTÉNELEM – KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

Különbözeti vizsgára kell a X. osztályos tananyag, különös tekintettel azokra a témákra, amik érettségire szükségesek. Ezek a következők:
- A román országok és a keleti kérdés: A fanarióta korszak, A keleti kérdés
- Az 1848-as forradalom a román országokban
- Néphatalom és önkényuralom 1848 után: A modern Románia kialakulása
- Románia az első világháborúban. A Nagy Egyesülés
- Románia a két világháború között: Regionális szövetségek. Románia 1938-ban
- Románia a második világháborúban
- Kommunizmus Romániában
Írásbeli és szóbeli vizsga lesz.
Írásbelin a vizsgázók egy szövegelemzést fognak kapni, továbbá egy kifejtős, esszé típusú feladatot.
Példa írásbeli vizsgára:
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA
10 pont hivatalból jár.
I. tétel – 45 pont, II. tétel – 45 pont
I. Olvasd el figyelmesen az alábbi forrást: (45 pont) „Cernăuțiban egy forradalmi bizottság alakul, melyben olyan forradalmárok vannak, akik átkeltek a Kárpátokon és amely szoros kapcsolatot tart fenn a Iașiban alakult bizottsággal, amelynek tagjai az ellenzék legjelesebb képviselői voltak. [...] Annak ellenére, hogy a katonai beavatkozás elkerülésének gondja továbbra is mérsékletességet követelt az események lebonyolításában és a kérések megfogalmazásában, amint a forradalom az egész román térséget átfogta, a nemzeti oldal lett a meghatározó. [...] Vasile Alecsandri és Costache Negri közölték N. Bălcescuval azon «óhajukat» [...], hogy «egyesüljenek Havasalfölddel egyazon kormány és ugyanazon alkotmány alatt» [...]. Gh. Ghica értesítette C. Negrit, hogy a Iași-ak az alkotmány megszövegezésével foglalkoznak és [...] közölte véleményét a két fejedelemség egyesülésével kapcsolatosan. [...] P. Mavrogheni, szintén tudatta C. Negrivel azon szándékot, hogy Moldvának egy, a havasalföldihez hasonló alkotmány készüljön el, kiemelve, hogy semmilyen diverzió nem fogja eltántorítani az egyesülés magasztos céljának megvalósításától. Ebben a szellemben [...] szerkesztette meg 1848 augusztusában M. Kogălniceanu A moldvai nemzeti párt kívánságai című dokumentumot, amely a fejedelemségekben megfogalmazódott programpontok kifejeződése. Nem lévén hivatalos jellege, a program olyan kéréseket is tartalmazhatott, amelyeket taktikai meggondolásból nem foglalhattak bele sem a Kérvény-kiáltványba, sem a havasalföldi Kiáltványba. [...] Moldva és Havasalföld egyesülése mellett foglalva állást - mely lépés az az alappillér, mely nélkül «az egész nemzeti egység építménye összeomlik» -, a program azon elveket fogalmazza meg, amelynek mentén a modern román államot kellene megszervezni: teljes körű autonómia, egyenlőség polgári és politikai jogok tekintetében, a társadalom minden rétegéből származó képviselőkből alkotott nemzetgyűlés (amelynek soraiból lesz kijelölve az uralkodó is), miniszteri felelősségvállalás, sajtószabadság, személyi szabadság [...], a kolostori földek államosítása, a kiváltságok és rangok megszüntetése, a jobbágyfelszabadítás és földosztás a parasztoknak kártérítés ellenében.” (Gh. Platon, Románia újkori történelme)
A fenti szövegekből kiindulva teljesítsd a következő feladatokat:
1. Nevezzétek meg, a forrás alapján, azt a történelmi térséget, ahol a Kiáltványt elfogadták.5 pont
2. Az A forrás alapján írjatok két olyan információt, melyek között ok-okozati összefüggés van, pontosítva mindkét információ szerepét (ok, illetve okozat) 7 pont
3. Nevezzétek meg, a forrás alapján, az 1848 augusztusában kidolgozott forradalmi program nevét és szerzőjét! 5 pont
4. Említsetek meg, az adott forrás alapján, két, az alkotmányra vonatkozó információt. 8 pont
5. Alkossatok, a szöveg alapján, egy nézőpontot a létrehozandó román állam szervezési alapelveivel kapcsolatosan, és támasszátok alá két, a forrásból választott információval. 10 pont
6. Mutassátok be a Havasalföldi forradalom lefolyását. 10 pont
II. Mutasd be kb. egy oldalban Románia szereplését az I. világháborúban! (45 pont)
- azon katonai-politikai szövetségek megnevezése, melyek tagja volt Románia az I. világháborúban – 6 pont
- egy katonai-politikai szövetséghez való csatlakozás körülményeinek bemutatása – 8 pont
- Románia I. világháborúba való belépésének bemutatása – 6 pont
- román hadműveletek bemutatása az I. világháborúban – 6 pont
- a különbéke megkötésének körülményei és a feltételek bemutatása – 13 pont (7 + 6 pont)
- Románia diplomáciai helyzete a Nagy Háború befejezésekor – 6 pont
Pontozom a megfelelő történelmi szakkifejezések használatát, az esszé szerkezetét, az ok-okozati összefüggések bemutatását, a saját álláspont kifejezését és alátámasztását történelmi érvekkel. A logikus felépítés, következetesség, az időrendi (kronológiai) sorrend betartása, az okok és következmények bemutatása szintén fontos szempontok. Tartsd be az esszé terjedelmére vonatkozó kitételt is!
Muhi Csilla

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA - TÖRTÉNELEM

IX. osztály
1. Trákok és géta-dákok
2. A dák királyság
3. A Római Birodalom: királyság, köztársaság, császárság kora
4. A román nép kialakulása. Róma pecsétje. A római világ és a barbárok. Vándornépek és rómaiak Dáciában
5. Hűbéri államok a románok lakta térségben: Erdély, Havasalföld, Moldva, Dobrudzsa
6. A Román Országok és a szomszédos államok a középkorban (XIV-XVI. sz.): Mircea cel Bătrân. Hunyadi János. Vlad Ţepeş. Ştefan cel Mare. Mihai Viteazul

X. osztály
1. A Román Országok és a Keleti Kérdés. A fanarióta korszak.
2. Az 1848-as forradalom a Román Országokban
3. Egység és függetlenség a XIX. század második felében – a modern Románia kialakulása
4. Szellemi és művészeti irányzatok
5. Románia az I. világháborúban. Az 1918-as Nagy Egyesülés
6. Államformák. Kormányformák: 1. monarchia, 2. köztársaság. Kormányzati rendszerek: 1. parlamentáris rendszer, 2. elnöki rendszer, 3. félelnöki rendszer
7. Románia 1938-ban. Románia a II. világháborúban
8. Kommunizmus Romániában: belpolitika, külpolitika
Prof. Csorján Árpád

Különbözeti vizsga fizikából IX-ből X.-ik osztályba

MECHANIKA
1.Kinematika
- Sebesség
- Gyorsulás
- Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás törvényei (sebességtörvény, úttörvény, Galilei egyenlet)
2.Dinamika
- Alaptörvények
- Erő
- Erőtípúsok (gravitációs erő, feszítőerő, rugalmaserő, súrlódási erő, merőleges nyomóerő)
3. Mechanikai munka és energia
- Mechanikai munka
- Mechanikai hatásfok
- Mechanikai teljesítmény
- Mozgási energia
- Helyzeti energia
- Mechanikai energia megmaradása

A KEMIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be

Az atom – felépítése, elektronszerkezet, elektronkonfiguráció
Az elemek elektronszerkezete, a periódusos rendszerben elfoglalt helyük és tulajdonságaik közötti összefüggés
Ionok, atomok és molekulák közötti kölcsönhatások
Oldatok
Savak és Bázisok

Különbözeti vizsga témák Biológia

1.Az eukarióta sejt felépítése
2.A sejtosztódás típusai (mitózis, meiózis)
3.Az öröklődés törvényszerűségei (Mendel törvények, más típusú öröklődés)
4. A vírusok és a baktériumok felépítése

Szociológia:

A vallás,
A család,
A társadalmi problémák,
Politikai rendszerek és politikai pártok,
A szocializáció szinterei

Logika:

A fogalom,
Kategorikus kijelentések,
Szillogizmus

Különbözeti vizsga - Földrajz:

IX. osztály
1. A Föld tengely körüli forgása
2. A Föld keringő mozgása a Nap körül
3. A földrajzi koordináták
4. A földfelszín kartográfiai ábrázolása
5. A földkéreg domborzata
6. A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
7. A földi atmoszféra felépítése és szerkezete
8. Földünk éghajlati övezetei
9. A világóceán és jellemzői
10. A szárazföldi vizek és jellegzetességeik
térképismeret, gyakorlati alkalmazások

X. osztály
1. Államok és regionális államcsoportosulások
2. A népesség dinamikája. A természetes szaporulat
3. A népesség térbeli mozgása
4. A népesség földrajzi elterjedése
5. Népességszerkezet
6. A népességtömörülés formái. Metropoliszok és megalopoliszok.
7. A város alaprajza
8. A kőzetburok (litoszféra) erőforrásai
9. A Föld iparvidékei
10. Közlekedési utak és szállítás
térképismeret, gyakorlati alkalmazások

A KÖZGAZDASÁGTAN KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI

1.Bevezetés a közgazdaságtanba
2.A kereslet
3.A kínálat
4.Az alternatív költség
5.A termelési tényezők
6.A termelékenység
7.A gazdasági hasznosság
8.A profit
9.A pénzpiac
10.A tőkepiac
11.Infláció
12.Munkanélküliség
13.Gazdasági növekedés

PÓTVIZSGÁK