ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR

-Ziua portilor deschise

Colegiul National Kölcsey Ferenc vă invită să participati la "Ziua portilor deschise" 01.03.2017, de la ora 17 . Asteptăm cu drag pe toti părintii si copiii, sau toate persoanele interesate de activitatea noastră.

-Perioada de inscriere

Prima periodă de ÎNSCRIERE conform calendarului aprobat este IN PERIOADA 27.02.2017 - 16 MARTIE 2017
ORAR ÎNSCRIERE
Luni 8 - 19
Marti 8 - 16
Miercuri 8 - 19
Joi 8 - 16
Vineri 8 - 16


-Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018

-PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2017-2018

1 CLASĂ PREGĂTITOARE - 25 ELEVI
Limba de predare maghiară


Circumscripția unității de învățământ pentru înscrierea în clasa pregătitoare anul școlar 2017-2018

Localitatea Satu Mare
1. Str. Mihai Eminescu
2. Str. Mircea cel Bătrân


-Criterii specifice de departajere
...descărcare document PDF

    1,A frecventat o grădiniță cu limba de predare maghiară ținând cont de faptul că programa clasei pregătitoare se bazează pe programa grădinițelor la predarea limbii materne.
    2,A frecventat grădinița nr. 29, criteriu bazat pe faptul că structura aparține de persoana juridică Colegiul Național Kölcsey Ferenc
    3,Părinții sau tutorele legal lucrează în învățământ, facilitate prevăzută și în contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură
    4,Părinții/bunicii sau tutorele este angajatul instituției.
    5,Părinții sunt absolvenți ai colegiului, criteriu bazat pe criteriul de tradiție și continuitate.
Înscrierea se face pe baza probelor la dosar depuse de solicitanți.

-Lista documentelor care dovedesc indeplinirea criteriilor specifice de departajare

Acte necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare anul școlar 2017-2018
-cerere tip
-Cartea de identitate a părintelui (original ?i copie)
-certificatul de naștere a copilului (original ?i copie)
-evaluarea psihosomatică în caz că copilul implinește 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 sau după, eliberat de CJRAE
-Părin?ii divortati depun la înscriere hotărîrea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească ?i unde a fost stabilită locuin?a minorului.
-documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de înscriere
Lista documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor generale
-domiciliul este în circumscipție (dovedită cu carnetul de identitate a părintelui)
-Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
-Copilul este orfan de ambii părin?i sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial (situatie dovedită pe bază de certificate de deces sau alte documente)
-Copilul este orfan de un părinte (situatie dovedită pe bază de certificate de deces);
-Fratele/sora aflat(ă) este înmatriculat(ă) la unitatea noastră scolară (dovedită cu adeverintă)
Lista documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor specifice
CRT-1 Adeverință care atestă că elevul a frecventat o grădiniță cu limba de predare maghiară.
CRT-2 Adeverință care atestă că elevul a frecventat GPP nr. 29 Satu Mare
CRT-3 Adeverință care atestă că părinții sau tutorele legal lucrează în învățământ
CRT-4 Adeverință care atestă că părinții / bunicii sau tutorele legal este angajatul instituției
CRT-5 -Copia dupa Diploma de Bacalaureat sau certificate de absolvire nivel liceal, părinților, care atestă că au fost absolvenți ai colegiului.

-Centre de evaluare psihosomatica