Va salutam pe siteul Colegiului National Kolcsey Ferenc


CONCURS

 • 1 POST CONTRACTUAL VACANT, pe perioada nedeterminata de conf. H.G.286/2011:Denumirea funcţiei: MUNCITOR II., M. studii medii, cu atribuţii de bucătar
 • descriere detaliata
 • 1 POST CONTRACTUAL VACANT, pe perioada nedeterminata de conf. H.G.286/2011:Denumirea funcţiei: INGRIJITOR I., M. studii medii
 • descriere detaliata
  Suntem centru acreditat ECDL

  Informații generale privind unitatea de învãțãmânt

  În prezent la Colegiul National „Kölcsey Ferenc” studiazã 1107 de elevi în limba maternã – maghiarã, repartizați pe nivele:
  Numãr elevi:
  Prescolar 51
  Primar 174
  Nivel gimnazial: 119 elevi
  Nivel liceal: 631 elevi
  Postliceal 132
  Total 1107

  Scurt istoric:
  Colegiul Național "Kölcsey Ferenc" este una dintre cele mai prestigioase colegii din Satu Mare. Are o tradiție remarcabilã în educația minoritãții maghiare din Satu Mare. ªcoala continuã tradițiile educației confesionale protestante și romano-catolice desființate peste noapte în 1948. Pânã în 1957 a fost numitã Liceul Maghiar de Stat pentru Bãieți, din 1957 pânã în 1962 a purtat numele de Liceul Kölcsey Ferenc.
  De-a rândul anilor numele i s-a schimbat de mai multe ori, chiar și insituția a fost desființatã pentru un timp mai scurt, devenind școalã generalã, clasele reale fiind duse la Liceul Mihai Eminescu, cele umane la Liceul Ioan Slavici ( atunci Liceul nr 2).
  În 1971 a fost reînființat din nou sub numele de Liceul Maghiar, având clase primare, gimnaziale și liceale. Din 1972 funcționase sub numele de Liceul Real-Umanist nr.1, din 1977 devenind Liceul Industrial nr. 5.
  În anul școlar 1985 - 1986 clasele primare au fost transferate la ªcoala cu Profil de Artã nr.17, iar anul urmãtor au fost transferate și clasele gimnaziale.
  În anul școlar 1991 școala devine din nou Liceul Teoretic Kölcsey Ferenc, purtând numele marelui poet reformist maghiar, din sec. XIX.
  Pe baza rezultatelor obținute în 1988 instituția a dobândit denumirea de Colegiu, iar din anul 2000 funcționeazã ca Colegiu Național.
  Instituția funcționase în clãdirea în care din anii 1600 pânã în 1948 a funcționat Liceul Reformat. Biserica Reformatã a cerut retrocedarea clãdirii, ce s-a și întâmplat în 2005. Biserica Reformatã nu a dorit prelungirea contractului de închiriere cu instituția noastrã, deorece dorise ca clãdirea sã fie ocupatã de Liceul Teologic Reformat.
  Astfel în anul 2010 școala s-a mutat parțial în clãdirea de pe str. George Coșbuc, iar o parte din clase a rãmas încã în clãdirea de pe Piața Pãcii.
  Din anul școlar 2011-2012 instituția funcționeazã din nou într-o singurã clãdire pe str. Mihai Eminescu nr. 1.
  De-a rândul anilor mulți din elvii noștri au devenit savanți, artiști, scriitori: de exemplu Szilágyi Domokos, Kovács András Ferenc poeți, Kocsis István, Banner Zoltán scriitori, publiciști, Lakatos Pál artist sculptor , Muhi Sándor artist pictor, Bodor Miklós savant.

  Tipul unitãții de învãțãmânt:

  Instituția noastrã este colegiu național cu toate nivelele din educația preuniversitarã de la preșcolar,primar, gimnazial,liceal ?i poetliceal.
  Nivelul prescolar funcționeazã într-o clãdire separatã, pe str. 1 Decembrie 1918.
  Grãdinita cu program prelungit nr 29 este unitate arondatã instituției noastre, care functioneazã cu douã grupe mixte.
  La nivelul claselor primare, care este în dezvoltare, în anul școlar 2013-2014 au functionat trei clase: pregãtitoare, I. și a II-a. În planul de ?colarizare din anul 2014-2015 este cuprinsã din nou o clasã pregãtitoare, astfel numãrul claselor primare se va ridica la 4.
  La nivelul gimnazial funcționezã 4 clase, la nivel liceal 24 , cu urmãtoarele profile:
  . Profil real, specializarea matematicã- informaticã: 8 clase- câte douã clase la fiecare nivel
  . Profil real, specializarea științe ale naturii: 8 clase- câte douã clase la fiecare nivel
  . Profil uman, specializarea științe sociale: 5 clase- câte o clasã la fiecare nivel, iar la nivelul claselor a IX.-a, din anul școlar 2015-2016 s-a înființat o clasã de științe sociale-bilingv(0,5 lb englezã, 0,5 lb. germanã )
  . Profil uman, specializarea filologie: 3 clase- câte o clasã la nivelul claselor a X-a, a XI.-a și a XII.-a
  Atât la profilul real, specializãrile matematicã-informaticã și științe ale naturii, cât și la profilul uman, specializarea filologie, pe baza solicitãrilor din partea elevilor funcționezã clase cu predarea intensivã a limbii engleze, respectiv la clasele matematicã-informaticã câte o clasã pe nivel cu predarea intensivã a informaticii.
  În anul scolar 2012-2013 a pornit si educa?ia la nivel postliceal, care este la fel în dezvoltare. În prezent avem trei clase cu profil asistent medical generalist.
  La nivelul unitãții noastre funcționeazã doar clase cu forme de predare învãțâmânt zi, și cu predara în limba maghiarã.
  Între serviciile oferite de instituție se enumerã: internet, cantinã, bufet, internat, cabinet medical, cabinet psiho-pedagogic, stație de radio școlar.

  Construcția școlarã

  Spațiul de învãțãmânt:
  Instituția funcțineazã în clãdirea de pe str. Mihai Eminescu nr. 1, o clãdire cu o suprafațã constuitã desfãșuratã 9006 mp (S+P+2E).
  . Numãr sãli de clasã: 36
  . 1 laborator chimie
  . 1 laborator fizicã
  . 3 laboratoare de informaticã
  . 1 salã server
  . 1 laborator biologie
  . 1 salã multimedia
  . 1 salã festivã
  . 1 Cabinet de limba românã
  . 1 Cabinet de limba maghiarã
  . 1 Cabinet geografie
  . 1 Cabinet limba englezã
  . 1 Cabinet limba germanã
  . Salã demonstra?ie nursing
  . 1 Bibliotecã
  . 1 Salã de lecturã
  . 1 Salã de educație fizicã
  . 2 Terenuri de sport
  . 1 Salã profesoralã
  . 1 Salã de mese
  . 1 Bucãtãrie + spații auxiliare (magazii, vestiar personal, spãlãtorie vese, etc.)
  . Spații auxiliare: contabilitate, secretariat, arhivã,direcțiune, salã ședințe CA.
  Internatul școlii funcționezã în clãdire separatã pe str. Caișilor nr. 12, pe o suprafațã contruitã desfãșuratã de 1456 mp S+P+2E
  . nr. dormitoare 19
  . 1 camerã oaspeți
  . 1 camerã de pedagog
  . 1 salã de meditație
  . 1 bucãtãrie+ anexe
  . Salã de mese 40/serie
  Clãdirea colegiului este proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, închiriat de Primãria Satu Mare pe baza HCL nr. 70/3103/2011 Cu contractul de închiriere nr: 24875.111/15.07.2011 Colegiul este utilizatorul clãdirii pe o periodã contractualã de 20 de ani.
  Internatul funcționeazã în clãdire cu proprietate de stat.

  Viziunea

  Crearea unuiînvãțãmânt modern capabil de integrare în sistemul educațional european. Formarea uneiconcepțiisãnãtoase de viațã, mod de viațã constructiv, competivitate, toleranțã. Dorim sã rãmânem factor important în viața comunitãții maghiare dinjudeț. Ne adaptãm cerințelor educației moderne folosind metode, tehnici și materiale didactice adecvate. Pregãtim elevii noștri ca sã fie capabili și dornici pentru o educație pe tot parcursul vieții. Scopul nostru este sã formãm elevi creativi cu gândire și personalitate autonomã. La finalizarea studiilor în instituția noastrã elevii vor cunoaște cel puțin trei limbi, vor cunoaște foarte bine tradițiile comunitãții din care provin, cultura lor maternã și cea a majoritãții. Vor fi conștienți de locul lor în comunitatea europeanã, ca sã poatã devenii cetãțeni mândrii de valorile locale, dar capabil de a-și continua studiile la oricare universitate de prestigiu din Europa. Principalul imperativ al școlii este asigurarea calitãții în toate domeniile de activitate, corelarea intereselor individuale cu cele ale comunitãții și formarea unei atitudini civice active și participative în concordanțã cu standardele europene. Totodatã dorim sã dezvoltãm procedeele logice de analizã, constructie si reconstructie a actului managerial pe fondul unei strategii prioritar formative interpretative de colaborare și creativitate, care are la bazã utilizarea TIC atât în întregul act managerial cât și pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului educațional. Conceptul de bazã al actului educativ se va baza pe formarea unor aptitudini creative și de colaborare, dezvoltarea capacitã?ii elevilor de problematizare și descoperire, folosirea mijloacelor de comunicare modernã pentru a gãsi informații și pentru a putea fi capabili de a le utiliza individual. În acest proces de învãțare profesorul devine un ghid si partener, iar lecțiile vor fi asistate de folosirea internetului a tablelor interactive astfel având acces la o bazã de informații vaste. Cu acest scop se va dezvolta un sistem de laboratoare și cabinete unde profesorii vor avea laboratoare ?i cabinete fixe, astfel având posibilitatea pentru a pregãti și demonstra lecțiile cu mai multã exigen?ã. Pentrua asigura elevilor posibilitatea pentru o pregãtire diferențiatã se va dezvolta sistemul de SAC ( Self Acces Centre), adicã centre de pregãtire individualã pentru elevi.

  Misiunea

  Colegiul Național "Kölcsey Ferenc" are la baza activitãții sale educarea tinerei generații în spiritul tradițiilor locale și a celor europene. În paralel cu formarea științificã și culturalã contribuim la apropierea dintre oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocã în vederea unei conviețuiri armonioase. Dorim sã devenim un punct de legãturã între familie și comunitate, unde interesele elevilor și pãrinților sã coincidã cu scopurile și necesitãțile comunitãții. Asigurãm elevilor noștri un climat socio- educativ optim, de siguranțã fizicã și psihologicã favorabil dezvoltãrii personalitãții. Se puneun accent deosebit pe satisfacerea nevoilor individuale, pe asigurarea șanselor egale, identificând talentul specific fiecãrui ași gãsind cheia pentru împlinirea acestuia. Promovãm identificarea și dezvoltarea calitãților și aptitudinilor fiecãrui elev, ca sã poatã deveni un tânãr unei societãți dinamice, aflatã în permanentã transformare. Asigurãm elevilor un cadru educațional divers, care sã le permitã dezvoltarea deprinderilor și capacitãților de a deține și utiliza informația, de a fi deschiși schimbãrilor și sã simtã nevoia respectãrii valorilor unei societãți democratice. Prin promovarea spiritului de competiție creãm bazele unei concepții, în care continuare studiilor într-o instituție de învãțãmânt superior, policalificarea sã devinã necesitate pentru fiecare tânãr. Principalul imperativ al școlii este asigurarea calitãții în toate domeniile de activitate, corelarea intereselor individuale cu cele ale comunitãții și formarea unei atitudini civice active și participative în concordanțã cu standardele europene.


  Inscrisere in clasa pregatitoare

  Mai multe

  Scoli infratite

  Proiecte

  Sponsori