Va salutam pe siteul Colegiului National Kolcsey Ferenc


CONCURS POST VACANT

 • 1 POST CONTRACTUAL VACANT, pe perioada nedeterminata de conf. H.G.286/2011:
  Denumirea funcției: MUNCITOR II., M. studii medii, cu atribuții de bucătar
 • descarcare documentatie

  CONCURS POST VACANT

 • 1 POST CONTRACTUAL VACANT, pe perioada nedeterminata de conf. H.G.286/2011:Denumirea functiei: MUNCITOR CALIFICAT I.
 • descarcare documentatie

  Informații generale privind unitatea de învățământ

  În prezent la Colegiul National „Kölcsey Ferenc” studiază 1107 de elevi în limba matern㠖 maghiară, repartizați pe nivele:
  Număr elevi:
  Prescolar 51
  Primar 174
  Nivel gimnazial: 119 elevi
  Nivel liceal: 631 elevi
  Postliceal 132
  Total 1107

  Scurt istoric:
  Colegiul Național "Kölcsey Ferenc" este una dintre cele mai prestigioase colegii din Satu Mare. Are o tradiție remarcabilă în educația minorității maghiare din Satu Mare. Școala continuă tradițiile educației confesionale protestante și romano-catolice desființate peste noapte în 1948. Până în 1957 a fost numită Liceul Maghiar de Stat pentru Băieți, din 1957 până în 1962 a purtat numele de Liceul Kölcsey Ferenc.
  De-a rândul anilor numele i s-a schimbat de mai multe ori, chiar și insituția a fost desființată pentru un timp mai scurt, devenind școală generală, clasele reale fiind duse la Liceul Mihai Eminescu, cele umane la Liceul Ioan Slavici ( atunci Liceul nr 2).
  În 1971 a fost reînființat din nou sub numele de Liceul Maghiar, având clase primare, gimnaziale și liceale. Din 1972 funcționase sub numele de Liceul Real-Umanist nr.1, din 1977 devenind Liceul Industrial nr. 5.
  În anul școlar 1985 - 1986 clasele primare au fost transferate la Școala cu Profil de Artă nr.17, iar anul următor au fost transferate și clasele gimnaziale.
  În anul școlar 1991 școala devine din nou Liceul Teoretic Kölcsey Ferenc, purtând numele marelui poet reformist maghiar, din sec. XIX.
  Pe baza rezultatelor obținute în 1988 instituția a dobândit denumirea de Colegiu, iar din anul 2000 funcționează ca Colegiu Național.
  Instituția funcționase în clădirea în care din anii 1600 până în 1948 a funcționat Liceul Reformat. Biserica Reformată a cerut retrocedarea clădirii, ce s-a și întâmplat în 2005. Biserica Reformată nu a dorit prelungirea contractului de închiriere cu instituția noastră, deorece dorise ca clădirea să fie ocupată de Liceul Teologic Reformat.
  Astfel în anul 2010 școala s-a mutat parțial în clădirea de pe str. George Coșbuc, iar o parte din clase a rămas încă în clădirea de pe Piața Păcii.
  Din anul școlar 2011-2012 instituția funcționează din nou într-o singură clădire pe str. Mihai Eminescu nr. 1.
  De-a rândul anilor mulți din elvii noștri au devenit savanți, artiști, scriitori: de exemplu Szilágyi Domokos, Kovács András Ferenc poeți, Kocsis István, Banner Zoltán scriitori, publiciști, Lakatos Pál artist sculptor , Muhi Sándor artist pictor, Bodor Miklós savant.

  Tipul unității de învățământ:

  Instituția noastră este colegiu național cu toate nivelele din educa?ia preuniversitară de la pre?colar,primar, gimnazial,liceal ?i poetliceal.
  Nivelul prescolar func?ionează într-o clădire separată, pe str. 1 Decembrie 1918.
  Grădinita cu program prelundit nr 29 este unitate arondată institu?ie noastre, care functionează cu două grupe mixte.
  La nivelul claselor primare, care este în dezvoltare, în anul ?colar 2013-2014 au functionat trei clase: pregătitoare, I. ?i a II-a. În planul de ?colarizare din anul 2014-2015 este cuprinsă din nou o clasă pregătitoare, astfel numărul claselor primare se va ridica la 4.
  La nivelul gimnazial funcționeză 4 clase, la nivel liceal 24 , cu următoarele profile:
  . Profil real, specializarea matematică- informatică: 8 clase- câte două clase la fiecare nivel
  . Profil real, specializarea științe ale naturii: 8 clase- câte două clase la fiecare nivel
  . Profil uman, specializarea științe sociale: 5 clase- câte o clasă la fiecare nivel, iar la nivelul claselor a IX.-a, din anul școlar 2015-2016 s-a înființat o clasă de științe sociale-bilingv(0,5 lb engleză, 0,5 lb. germană )
  . Profil uman, specializarea filologie: 3 clase- câte o clasă la nivelul claselor a X-a, a XI.-a și a XII.-a
  Atât la profilul real, specializările matematică-informatică și științe ale naturii, cât și la profilul uman, specializarea filologie, pe baza solicitărilor din partea elevilor funcționeză clase cu predarea intensivă a limbii engleze, respectiv la clasele matematică-informatică câte o clasă pe nivel cu predarea intensivă a informaticii.
  În anul scolar 2012-2013 a pornit si educa?ia la nivel postliceal, care este la fel în dezvoltare. În prezent avem trei clase cu profil asistent medical generalist.
  La nivelul unității noastre funcționează doar clase cu forme de predare învățâmânt zi, ?i cu predara în limba maghiară.
  Între serviciile oferite de instituție se enumeră: internet, cantină, bufet, internat, cabinet medical, cabinet psiho-pedagogic, stație de radio școlar.

  Construcția școlară

  Spațiul de învățământ:
  Instituția funcținează în clădirea de pe str. Mihai Eminescu nr. 1, o clădire cu o suprafață constuită desfășurată 9006 mp (S+P+2E).
  . Număr săli de clasă: 36
  . 1 laborator chimie
  . 1 laborator fizică
  . 3 laboratoare de informatică
  . 1 sală server
  . 1 laborator biologie
  . 1 sală multimedia
  . 1 sală festivă
  . 1 Cabinet de limba română
  . 1 Cabinet de limba maghiară
  . 1 Cabinet geografie
  . 1 Cabinet limba engleză
  . 1 Cabinet limba germană
  . Sală demonstra?ie nursing
  . 1 Bibliotecă
  . 1 Sală de lectură
  . 1 Sală de educație fizică
  . 2 Terenuri de sport
  . 1 Sală profesorală
  . 1 Sală de mese
  . 1 Bucătărie + spații auxiliare (magazii, vestiar personal, spălătorie vese, etc.)
  . Spații auxiliare: contabilitate, secretariat, arhivă,direcțiune, sală ședințe CA.
  Internatul școlii funcționeză în clădire separată pe str. Caișilor nr. 12, pe o suprafață contruită desfășurată de 1456 mp S+P+2E
  . nr. dormitoare 19
  . 1 cameră oaspeți
  . 1 cameră de pedagog
  . 1 sală de meditație
  . 1 bucătărie+ anexe
  . Sală de mese 40/serie
  Clădirea colegiului este proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, închiriat de Primăria Satu Mare pe baza HCL nr. 70/3103/2011 Cu contractul de închiriere nr: 24875.111/15.07.2011 Colegiul este utilizatorul clădirii pe o periodă contractuală de 20 de ani.
  Internatul funcționează în clădire cu proprietate de stat.

  Viziunea

  Crearea unuiînvățământ modern capabil de integrare în sistemul educațional european. Formarea uneiconcepțiisănătoase de viață, mod de viață constructiv, competivitate, toleranță. Dorim să rămânem factor important în viața comunității maghiare dinjudeț. Ne adaptăm cerințelor educației moderne folosind metode, tehnici și materiale didactice adecvate. Pregătim elevii noștri ca să fie capabili și dornici pentru o educație pe tot parcursul vieții. Scopul nostru este să formăm elevi creativi cu gândire și personalitate autonomă. La finalizarea studiilor în instituția noastră elevii vor cunoaște cel puțin trei limbi, vor cunoaște foarte bine tradițiile comunității din care provin, cultura lor maternă și cea a majorității. Vor fi conștienți de locul lor în comunitatea europeană, ca să poată devenii cetățeni mândrii de valorile locale, dar capabil de a-și continua studiile la oricare universitate de prestigiu din Europa. Principalul imperativ al școlii este asigurarea calității în toate domeniile de activitate, corelarea intereselor individuale cu cele ale comunității și formarea unei atitudini civice active și participative în concordanță cu standardele europene. Totodată dorim să dezvoltăm procedeele logice de analiză, constructie si reconstructie a actului managerial pe fondul unei strategii prioritar formative interpretative de colaborare și creativitate, care are la bază utilizarea TIC atât în întregul act managerial cât și pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului educațional. Conceptul de bază al actului educativ se va baza pe formarea unor aptitudini creative și de colaborare, dezvoltarea capacită?ii elevilor de problematizare și descoperire, folosirea mijloacelor de comunicare modernă pentru a găsi informații și pentru a putea fi capabili de a le utiliza individual. În acest proces de învățare profesorul devine un ghid si partener, iar lecțiile vor fi asistate de folosirea internetului a tablelor interactive astfel având acces la o bază de informații vaste. Cu acest scop se va dezvolta un sistem de laboratoare și cabinete unde profesorii vor avea laboratoare ?i cabinete fixe, astfel având posibilitatea pentru a pregăti și demonstra lecțiile cu mai multă exigen?ă. Pentrua asigura elevilor posibilitatea pentru o pregătire diferențiată se va dezvolta sistemul de SAC ( Self Acces Centre), adică centre de pregătire individuală pentru elevi.

  Misiunea

  Colegiul Național "Kölcsey Ferenc" are la baza activității sale educarea tinerei generații în spiritul tradițiilor locale și a celor europene. În paralel cu formarea științifică și culturală contribuim la apropierea dintre oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase. Dorim să devenim un punct de legătură între familie și comunitate, unde interesele elevilor și părinților să coincidă cu scopurile și necesitățile comunității. Asigurăm elevilor noștri un climat socio- educativ optim, de siguranță fizică și psihologică favorabil dezvoltării personalității. Se puneun accent deosebit pe satisfacerea nevoilor individuale, pe asigurarea șanselor egale, identificând talentul specific fiecărui ași găsind cheia pentru împlinirea acestuia. Promovăm identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev, ca să poată deveni un tânăr unei societăți dinamice, aflată în permanentă transformare. Asigurăm elevilor un cadru educațional divers, care să le permită dezvoltarea deprinderilor și capacităților de a deține și utiliza informația, de a fi deschiși schimbărilor și să simtă nevoia respectării valorilor unei societăți democratice. Prin promovarea spiritului de competiție creăm bazele unei concepții, în care continuare studiilor într-o instituție de învățământ superior, policalificarea să devină necesitate pentru fiecare tânăr. Principalul imperativ al școlii este asigurarea calității în toate domeniile de activitate, corelarea intereselor individuale cu cele ale comunității și formarea unei atitudini civice active și participative în concordanță cu standardele europene.

  Inscrisere in clasa pregatitoare

  Mai multe

  Scoli infratite

  Proiecte

  Sponsori