29-es számú Napköziotthonos Tagóvoda

Kölcsey Ferenc Főgimnázium óvodája

"Életed öröme a gyermek, Virág, kit a tavaszi rét termett, Ha először szólít puha szóval, Úgy véled a fülemüle szólal." AaliTokambajev

Bemutatkozunk

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, az életkori sajátosságokat figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakozását. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk, hogy játszva tanuljanak. Termeink tágasak, otthonosak, két óvodai csoportban, egyenként 25 fős gyermeklétszámmal folyik az oktatás.
Csoportjaink:BÓBITA CSOPORT és PILLANGÓ CSOPORT
A nevelő - oktató munkát négy magasfokú szakképzettzettséggel rendelkező óvodapedagógus látja el, akik folyamatosan törekszenek a szakmai megújulásra.
Óvodánk a Babes - Bolyai Tudományegyetem tanítóképző fakultásának gyakorló - óvodája. Pedagógusaink tehát az év során gyakorlatvezető pedagógusok is, folyamatosan követik a legújabb változásokat, munkájuk soránk a legmodernebb módszereket a hagyományos pedagógia eszközeivel kombináltan alkalmazzák.
Nevelő munkájukbans egítőtársak a szakképzett dajkák, akik a gondozás és egészséges életvitelre nevelésben, a szokások rögzítésében hatékonyan együttműködnek velük.
Az intézménykhez tartozik egy tágas udvar, mely egy, a gyermekek mozgásigényét kielégítendő, korszerű, európai normák szerint készült csúszdávalvan felszerelve.

Cím:

Szatmárnémeti, Mihai Eminescu utca 1 szám (str. 1Decembrie 1918 Nr.15),
E-MAIL: kolcseyovoda@yahoo.ro,
Tel: 0261-750979


Tevékenységek

Elveink :
- nevelés- és gyermekközpontú iskolai életmódra felkészítő óvoda minőségi megvalósítása;
- ingergazdag környezet megteremtése;
- egyéni sajátosság, fejlődési ritmus figyelembe vétele;
- a gyermekek jogainak tiszteletben tartása;
- a családdal való hatékony együttműködés;
A mese, vers, ének, ábrázolás, matematika, környezetismeret, testnevelés területeit egymással összefüggésben, egy témakör köré csoportosítva tapasztalják meg, és élik át gyermekeink.Az ismeretek megszerzésénél a sokféle tevékenységi formát, cselekedtetést részesítjük előnyben, így a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye segíti gyermekeinket környezetünk teljesebb megismerésében. Valljuk, hogy ebben az életkorban a gyermek számára a legfejlesztőbb tevékenység a játék, amely egyben örömforrás is. Ehhez kötelességünk minden olyan feltételt megteremteni, és biztosítani, amelynek segítségével a játékban rejlő fejlesztési lehetőség megvalósulhat. Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amelyre építeni lehet a későbbi életszakaszokban is. Célunk, hogy tudatos, tervszerű munkával tudjuk fejleszteni a gyermekekben azokat a szociális és értelmi képességeket, amelyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést.
Legalapvetőbb módszereink a napi közvetlen kapcsolattartás, fogadó-óra, szülőiértekezlet, nyílt óvodai ünnepélyek, rendezvények, kirándulások.

NYITVATARTÁS:6.00 óra - 17.00 óra között

NAPI PROGRAM:
- 8.00 - 9.00 szabad tevékenységek, játékok;
- 9.00 - 9.30 reggeli;
- 9.30 - 11.30 tapasztalati területek szerinti tevékenységek
- 11.30 - 12.30 szabad tevékenységek,játékok
- 12.30 - 13.00 ebéd;
- 13.00 - 15.00 pihenés;
- 15.00 - 17.00 játék, kiegészítő foglalkozások.


Óvónõk

 • Boitor Nóra - óvónõ
 • Kukta Annamária- vezetõ óvónõ, munkaközösség vezetõ
 • Makranczi Erika - óvónõ
 • Orosz Júlia - óvónõ

 • Beiratkozás

  CÍM: Szatmárnémeti, Mihai Eminescu utca 1 szám,
  E-MAIL: kolcseyferenc@rocketmail.com
  Tel: 0261-711929

  Első szakasz - újrairatkozás: DATUM
  Az óvodai iratkozás első szakaszában újra be kell iratni mindazokat a gyerekeket, akik már az óvodába járnak.
  Második szakasz - beiratkozás a szabadon maradt helyekre: DATUM
  Beiratkozáshoz szükséges papírok:
  - Típuskérvény
  - Gyerek születési bizonyítványa eredetiben és másolatban
  - Szülő személyi ígazolványa eredetiben és másolatban
  - Általános és specifikus kritériumokat igazoló iratok
  Az Oktatási Minisztérium 3311/26.04.2016 átirata és a 1252/2012 es Kormányhatározat alapján a szabad helyekre kiscsoportba felvehetők a két éves kort betöltött gyerekek is (csak amennyiben maradt szabad hely a kiscsoportban). Túljelentkezés esetén a minisztérium által meghatározott általános, illetve az intézmény által meghatározott speciális kritériumok szerint írjuk be a gyerekeket.
  Általános kritériumok:
  1. Árva (mindkét szülő elhunyt)/állami gondozott.
  2. Félárva.
  3. Az intézménybe jár testvére.
  4. Orvosi igazolással alátámasztott fogyatékosság (grad de handicap).
  Speciális kritériumok:
  1. A lakcímük a Kölcsey Ferenc Főgimnázium körzetébe tehető.
  2. A szülő munkahelye az intézmény körzetében található.
  3. Ha a szülő, vagy nagyszülő a tanügy alkalmazottja.
  4. Ha a szülő, vagy hivatalos gyám egyedüli csaladfentatrtó.
  5. Ha a szülők, a nagyszülők, testvérek a tanintézmény hallgatói/diákjai voltak.
  Pataki Enikő
  Igazgató
  Beiratkozás az iskola székhelyén: Mihai Eminescu utca 1 szám
  Tel: 0261-711929

  Galéria

  t>