Membrii consiliului de administratie în anul școlar 2023-2024:

 • Președinte al CA: Pataki Enikő – director, Colegiul Naţional “Kölcsey Ferenc” Satu Mare
 • Forgács István - director adjunct , Col.Nat.”Kölcsey Ferenc” Satu Mare
 • Szilagyi Czumbil Iudit Ana – profesor, Col.Nat. “Kölcsey Ferenc” Satu Mare
 • Sárándi Annamária -profesor, Col.Nat.”Kölcsey Ferenc” Satu Mare
 • Kukta Annamária - educatoare, GPP. 29, structura Col.Nat. “Kölcsey Ferenc”Satu Mare
 • Szűcs Zsigmond - reprezentant al primarului
 • György Ildikó - reprezentant al Consiliului Local Satu Mare
 • Barakonyi Gergő -reprezentant al Consiliului Local Satu Mare
 • Matuz Gabriella - reprezentant ai părintilor
 • Szeles István - reprezentant ai părintilor
 • Németh Kristóf - -elevăîn cl. XII.D– reprezentant al Consiliului elevilor
 • Secretar: Nagy Tünde-Mária
 • Lider sindical SIP: Anderco Dana-Daniela